§1 Informacje wstępne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep: www.dekorat.pl, należący do firmy DEKORAT Halina Ruta, z siedzibą przy ul. Poprzecznej 12, 84-240 Reda, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Redy pod numerem 4818/08. Numer NIP: 588-158-77-45; numer Regon: 192588599.
2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym www.dekorat.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

§2 Zasady zamawiania

1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu www.dekorat.pl.
2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.
3. W celu złożenia zamówienia należy

 • wskazać zamawiany produkt i podać jego ilość;
 • podać dane potrzebne do wysyłki, wg pól formularza zamówienia;
 • wskazanie wybranej formy płatności i dostawy;
 • w przypadku pierwszego zakupu za braniem konieczne jest telefoniczne potwierdzenie transakcji przez kupującego;
 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku zawartego w mailu otrzymanym ze sklepu po złożenia zamówienia. Wyjątkiem są Kupujący zarejestrowani w sklepie www.dekorat.pl, których wymóg potwierdzania zamówienia nie dotyczy.

4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
5. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od jego realizacji.
6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt telefoniczny 691 369 107, w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
7. Klienci zarejestrowani mają możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na stronie www.dekorat.pl.

§3 Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczający przesyłkę.
 • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta sklepu www.dekorat.pl:

DEKORAT Halina Ruta
ul. Poprzeczna 12
84-240 REDA
BZ WBK 18 1090 1102 0000 0001 3281 3052
- wybierając system płatności internetowych Przelewy24.pl
3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłki, zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.
4. Płatności kartami platniczymi obsługuje firma:

Przelewy24.pl

§4 Terminy dostawy i koszty

1. Każdy towar widniejący w sklepie jest dostępny. Wyjątkiem są towary promocyjne lub przypadki, w których cały stan sprzeda się poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację sklepu.
2. Przewidywany czas realizacji wysyłki dla produktów gotowych to 48 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
3. Przewidywany czas realizacji dla produktów zamawianych z usługą szycia to 5 dni roboczych.
4. W przypadku dużych zamówień czas realizacji uzgadniany jest telefonicznie lub email-em.
5. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 24 godziny robocze.
6. Wysyłka zamówionych towarów następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie bankowym sklepu www.dekorat-reda .pl.

5. Koszt przesyłki ponosi Kupujący i jest uzależniony od wagi i rozmiaru całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

§5 Rejestracja i polityka prywatności

1. Sklep dekorat-reda umożliwia Klientom rejestrację w serwisie www.dekorat.pl.
2. Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Kupującego z konieczności potwierdzania złożonych zamówień.
3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.
4. Rejestracja umożliwia Kupującemu otrzymywanie wiadomości od www.dekorat.pl (opcja) oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalanych indywidualnie przez Sprzedającego.
5. Dane Klientów otrzymane w procesie rejestracji i składania zamówienia są prawnie chronione.
6. Www.dekorat.pl nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

§6 Zwroty, reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.dekorat.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • nie był używany,
 • nie został w żaden sposób zniszczony,
 • jest kompletny.

3. W przypadku otrzymania przesyłki z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznym Sprzedający zaleca sprawdzenie zawartości w obecności kuriera lub pracownika poczty i w przypadku uszkodzenia zawartości spisanie odręcznego oświadczenia, którego kopię należy przesłać w przypadku reklamacji.
4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz wypełniony formularzem zwrotu (do pobrania na stronie sklepu), w którym powinna znaleźć się informacja o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacja o innym towarze w zamian.
5. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji Kupujący otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez Sprzedającego pomniejszą kwotę o której mowa pkt. 5.
8. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Dekorat Halina Ruta, ul. Poprzeczna 12, 84 240 Reda, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

DO POBRANIA:

Formularz zwrotu towaru

Protokół reklamacji towaru

§7 Postanowienia końcowe

1. Korzystając z serwisu Kupujący zgadza się akceptować regulamin zarówno będąc użytkownikiem zarejestrowanym jak i kupującym bez rejestracji.
2. Dla kwestii nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający obowiązany jest do załatwiania wszelkich kwestii spornych polubownie. W przypadku bezskutecznych prób, sprawę należy skierować do sądu właściwego dla firmy Dekorat Halina Ruta.